Koji su pregledi neophodni u trudnoći?

Trudoća je period u kome je pojačana briga kako za zdravlje žene ( majke), tako i za zdravlje ploda. Prema protokolu vođenja trudnoća postoji određen broj obaveznih pregleda koje treba obaviti u određenom periodu trudnoće. Na početku trudnoće, trudnici treba uraditi kompletan ginekološki pregled koji uključuje  uzimanje papa testa ( ukoliko isti nije rađen u poslednjih godinu dana), mikrobioloških briseva, kolposkopiju, palpatorni i ultrazvučni pregled. Merenje telesne težine i merenje krvnog pritiska, kako na prvom, obavezni su i prilikom svake sledeće kontrole. Od laboratorijskih nalaza  radi se analiza krvne slike, biohemijskih parametara, urina, urinokulture i krvna grupa sa određivanjem Rh faktora. Posle prvog ultrazvučnog pregleda eventualno se može uraditi još jedan ili dva ultrazvučna pregleda, ukoliko to klinički nalaz zahteva. U 12-oj nedelji trudnoće radi se skrining prvog trimestra ( predstavlja procenu rizika za rađanje deteta sa nekom od aneuploidija - trizomija 13,18 ili 21). Tokom drugog trimestra uz redovne kontrole, radi se analiza krvne slike, biohemije, urina, urinokulture, test opterećenja glukozom, kao i ekspertni ultrazvučni pregled. U tom periodu trudnoće, najidealnije je uraditi i 4D ultrazvučni pregled. Tokom trćeg trimestra uz standardne analize, ultrazvučni i klinički pregled, radi se i fetalni monitoring tj CTG, kojim se procenjuje da li je beba u dobroj kondiciji. CTG je obavezan od 35-36-e nedelje trudnoće, pa sve do porođaja. Pred kraj trudnoće, a kao priprema za porođaj potrebno je uraditi osnovne laboratorijske analize i mikrobiološke briseve. Sve napred navedeno uglavnom se odnosi na zdrave trudnice i uredan, fiziološki tok trudnoće. Postoji relativno veliki broj trudnica koje imaju pridružene bolesti ili stanja, koja se ispoljavaju tek u trudnoći, te je kod tih  trudnica neophodan češći i intenzivniji nadzor. Ginekolog, kao i tim lekara koji vodi takve trudnoće određuje dinamiku i vrstu pregleda i procedura koje treba obaviti. Osnovni cilj svakog vođenja trudnoće, jeste da se na svet donese zdravo i za život sposobno dete.

 

/