Šta pokazuje rutinski PAPA test?

PAPA test može otkriti prisutnost abnormalnih ćelija koje mogu postati kancerogene ili ukazati na prisutnost raka. PAPA testom se prikupljaju ćelije na području materice, stavljaju na staklenu podlogu i šalju na dalje ispitivanje.
Papanikolau kvalifikacija ima pet grupa, a to su: I i II grupa kojom su obuhvaćene normalne ćelije, III grupa su abnormalne ćelije, IV grupa su maligne ćelije u manjem broju, dok V grupa predstavlja brojne maligne ćelije.

/